ЗВІТНІСТЬ ЗА МСФЗ: ПОСЛУГИ

Перехід на МСФЗ, звітність у форматі iXBRL, звітність за МСФЗ Перехід на МСФЗ, звітність за МСФЗ в форматі iXBRL, перше застосування МСФЗ, підготовка фінансової звітності за МСФЗ, консолідована та комбінована фінансова звітність за МСФЗ, впровадження МСФЗ на підприємстві.

Ми займаємося підготовкою фінансової звітності за МСФЗ вже понад 10 років. Протягом цього часу нами була реалізована величезна кількість проектів за даним напрямом. Це дуже різноманітні проекти, починаючи від допомоги компаніям у підготовці окремих секцій (наприклад, таких технічно складних у виконанні як секція «Основні засоби», чи секцій, які вимагають спеціальних знань та навичок, – «Біологічні ативи»), заповнення репортингових паків для материнських компаній, автоматизації звітів та закінчуючи підготовкою повного пакету фінансової звітності за МСФЗ та супроводу її подальшого аудиту.

В 2011 році, окрім банків, публічних акціонерних товариств та страхових компаній, звітність за МСФЗ готували переважно дочірні підприємства іноземних компаній, Групи компаній, що планували вихід на IPO або залучення позикового іноземного капіталу. Сьогодні ж питання підготовки звітності за МСФЗ стало актуальним для дуже широкого кола підприємств. А в майбутньому прогнується подальше розширення сфери їх застосування в Україні.

НАШІ ПОСЛУГИ:

ПЕРЕХІД НА МСФЗ

ЗА ДАНИМ НАПРЯМОМ МИ НАДАЄМО НАСТУПНІ ПОСЛУГИ КОМПЛЕКСНО ТА ОКРЕМО:

 • Оцінка облікового та податкового ефекту впровадження МСФЗ / переходу компанії на МСФЗ
 • Розробка облікової політики при першому застосуванні МСФЗ
 • Виконання процедур у відповідності до вимог МСФЗ 1 “Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності”
 • Підготовка звітності за МСФЗ вперше
 • Консультації з питань першого застосування МСФЗ
 • Консультації з питань підготвки звітності за МСФЗ у форматі iXBRL
 • Розробка трансформаційної моделі за МСФЗ
 • Навчання персоналу
 • Супровід аудиту
 • Виконання інших процедур
ЗАМОВИТИ

ПІДГОТОВКА ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

Підготовка консолідованої, комбінованої фінансової звітності на МСФЗ, окремої фінансової звітності / stand alone, підготовка репортингових паків, фінансової звітності за МСФЗ у форматі XBRL, трансформація звітності за МСФЗ.

Підготовка повного пакету фінансової звітності за МСФЗ передбачає, зокрема, виконання наступних завдань:

 • розробка/адаптація облікової політики Компанії (Групи компаній) відповідно до МСБО та МСФЗ;
 • уніфікація облікової політики для компаній Групи для цілей підготовки консолідованої фінансової звітності;
 • розробка трансформаційної моделі та трансформація звітності за МСФЗ;
 • розрахунок трансформаційних коригувань та рекласифікацій;
 • визначення специфічних позицій (ризиків) з точки зору бухгалтерського обліку та фінансової звітності за міжнародними стандартами, їх перевірка та коригування (у разі необхідності);
 • розрахунок консолідаційних коригувань;
 • підготовка повного пакету фінансової звітності за МСФЗ з примітками, в тому числі описовими.
ЗАМОВИТИ

ОКРЕМІ СЕКЦІЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

Підготовка окремих секцій фінансової звітності за МСФЗ, виконання окремих розрахунків за стандартами МСБО та МСФЗ та інших погоджених процедур.

У випадку якщо у вашої компанії немає потреби у підготовці повного пакету фінансової звітності, але є певні проблемні питання у сфері обліку та звітності за МСФЗ, жорсткі дедлайни або потрібна допомога команді, ви можете звернутися до нас із запитом щодо надання окремих елементів послуг за даним напрямом або виконання погоджених процедур. В рамках даної послуги ми допоможемо вам у вирішенні окремих завдань, зокрема:

 • підготовка окремих секцій фінансової звітності за МСФЗ (Запаси, Основні засоби, Виручка, інші): звірка брейкдауну, розрахунок коригувань, підготовка примітки;
 • виконання окремих розрахунків за стандартами МСБО та МСФЗ;
 • підготовка окремих звітів (наприклад, звіт про рух грошових коштів прямим або нерямим методом);
 • підготовка окремих приміток;
 • відновлення даних обліку;
 • облік оренди за МСФЗ 16, тощо.
ЗАМОВИТИ

МЕТОДОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЗА ДАНИМ НАПРЯМОМ МИ НАДАЄМО НАСТУПНІ ПОСЛУГИ КОМПЛЕКСНО ТА ОКРЕМО:

 • Розробка трансформаційної моделі
 • Розробка шаблонів робочих документів та файлів розрахунків
 • Розробка / актуалізація облікової політики компанії (групи компаній) відповідно до МСБУ та МСФЗ – в цілому та по окремим статтям звітності
 • Консультації з питань впровадження нових стандартів МСБО та МСФЗ
 • Тощо
ЗАМОВИТИ

КОРПОРАТИВНІ ТРЕНІНГИ З МСФЗ

ЗА ДАНИМ НАПРЯМОМ МИ НАДАЄМО НАСТУПНІ ПОСЛУГИ КОМПЛЕКСНО ТА ОКРЕМО:

 • Корпоративні тренінги «tailor made». Програма тренінгу складається індивідуально для кожного підприємства з урахуванням особливостей його діяльності та специфіки роботи.
 • Корпоративні практичні тренінги «tailor made» –  тренінги, метою проведення яких є відпрацювання практичних навичок у учасників програми.
 • Персональні on the job тренінги.
ЗАМОВИТИ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

За даним напрямом ми надаємо наступні послуги комплексно та окремо:

 • Автоматизація процесу трансформації фінансової звітності за МСФЗ
 • Автоматизація процесу консолідації для груп компаній
 • Автоматизація обліку окремих секцій (облік операцій оренди за МСФЗ 16, облік фінансових інструментів за дисконтованою вартістю тощо)
 • Автоматизація процесу формування звітності за МСФЗ (форми звітності та примітки)
ЗАМОВИТИ

Наші контакти