Запит

Бажаєте отримувати наш дайджест?

Підпишіться на наш дайджест, щоб отримувати актуальні новини з питань автоматизації процесів обліку та звітності, нових рішень та продуктів, перелік корисних ресурсів і посилань, а також інші актуальні новини за напрямом!
Запит

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ПІДПРИЄМСТВ: ПОСЛУГИ ЗА НАПРЯМОМ

Пропонуємо широкий спектр послуг та процедур, починаючи від розробки управлінської облікової політики, системи внутрішніх контролів, складання посадових інструкцій та до підбору персоналу у фінансовий департамент Вашої компанії.

Проекти з організації / реорганізації фінансової функції на підприємстві зазвичай займають тривалий проміжок часу (від трьох місяців) і вимагають активного залучення фахівців-консультантів в повсякденну діяльність підприємства, часом навіть виконання ними деяких поточних обов’язків на підприємстві протягом деякого часу, активну комунікацію з менеджментом, власниками, інвесторами, інколи активну участь у підборі персоналу у фінансовий департамент підприємства.

Для наших клієнтів перевагами співпраці з реалізації таких проектів стали:

 • Побудова незалежними та неупередженими фахівцями ефективної та прозорої системи внутрішніх контролів та системи підготовки управлінської звітності,
 • Можливість залучення висококваліфікованих фахівців у віддалені регіони,
 • Паралельне навчання та підвищення професійного рівня співробітників,
 • Комплексний характер послуг, можливість використання досвіду фахівців різних напрямів (фінансовий аналіз, бухгалтерський і податковий облік, МСФЗ, система внутрішніх контролів), тощо.

За даним напрямом в якості окремих проектів можуть бути виконані наступні роботи, зокрема:

 • Розробка управлінської облікової політики,
 • Розробка окремих методологій та методик,
 • Підбір персоналу,
 • Позика фахівців,
 • або інші послуги, відповідно до потреб Вашої компанії.

Спеціалісти ФІНКОР ПЛЮС мають істотний практичний досвід із здійснення та супроводження проектів з автоматизації бізнес-процесів у сфері обліку, підготовки звітності, бюджетування та фінансового планування. Ми пропонуємо ПОСЛУГИ за наступними напрямками:

 • Автоматизація процесів бюджетування та фінансового планування для груп компаній.
 • Автоматизація процесів з підготовки управлінської звітності.
 • Автоматизація процесу консолідації даних обліку для компаній групи.
 • Автоматизація процесів з підготовки МСФЗ звітності: трансформація, консолідація, підготовка приміток, тощо.

Перевагами залучення команди ФІНКОР ПЛЮС за даним напрямом є:

 • Єдина команда фінансових та IT фахівців, ефективна комунікація між фахівцями з фінансів та розробниками.
 • Інтенсивний досвід наших спеціалістів на всіх етапах роботи – починаючи від збору даних, організації роботи персоналу, закінчуючи тестуванням розроблених звітів та програмних продуктів.
 • Робота з ефективними та надійними програмними продуктами.
Дана послуга дозволяє Замовникові отримувати повну та неупереджену інформацію стосовно господарської діяльності та фінансового стану активів та інвестицій, а також здійснювати заходи із забезпечення виконання бюджетів та планів, тощо. Отримуйте необхідну повну та коректну інформацію стосовно об’єкту інвестування в зручному для Вас форматі та з визначеною Вами періодичністю!

ФІНКОР ПЛЮС пропонує Вам прийняти до уваги можливість залучення на тимчасовій основі наших спеціалістів до Вашої команди для цілей реалізації проектів або з метою допомоги штатним співробітникам у періоди підвищеного навантаження.

Ми пропонуємо послуги аутстаффінгу фахівців з:

 • МСФЗ звітності,
 • Управлінської звітності,
 • Передпродажної діагностики,
 • Автоматизації бізнес-процесів,
 • Аудиту та реінжинірингу бізнес-процесів,
 • Діагностики системи внутрішніх контролів,
 • Управління проектами з впровадження, налаштування систем бухгалтерського, управлінського обліку, ERP, CRM систем,
 • Супроводження угод.

Рівні компетенції фахівців, які можуть бути залучені:

 • Асистент,
 • Ведучий проекту,
 • Менеджер проекту.
Пропонуємо сучасні процедури з forensic та фінансового контролінгу.

Враховуючи потреби Вашої компанії, в якості окремих проектів можуть бути реалізовані окремі елементи (етапи) зазначених вище послуг, а саме:

 • Розробка управлінської облікової політики,
 • Розробка окремих методологій та методик,
 • Розробка та супровід технічного завдання з розробки програмного забезпечення, доопрацювання окремих звітів,
 • Підбір персоналу,
 • Позика фахівців,
 • Організація Загального центру обслуговування (Shared services center),
 • або інші, відповідно до потреб Вашої компанії.
Скорочення витрат у поєднанні зі зростанням якості продуктів є ключовими цілями будь-якого підприємства на ринку. З метою скорочення витрат на адміністрування бізнесу останнім часом все більше компаній приймають рішення провести реструктуризацію адміністрування бізнесу. Як внутрішній постачальник послуг, Загальний центр обслуговування (Shared services centers, SSC) являє собою місток між керівництвом та іншими службами підприємства для вирішення проблем управління бізнесом. Створення Загальних центрів обслуговування не призводить до централізації організаційної структури компанії, а передбачає здійснення перебудови функцій і обов’язків. В результаті, вони можуть бути організовані відповідно до централізованої або децентралізованої організаційної структури. Загалом, SSC бере на себе функцію незалежного центру підтримки всередині компанії.