Запит

Бажаєте отримувати наш дайджест?

Підпишіться на наш дайджест, щоб отримувати актуальні новини з питань автоматизації процесів обліку та звітності, нових рішень та продуктів, перелік корисних ресурсів і посилань, а також інші актуальні новини за напрямом!
Запит

АУДИТ ТА РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ: ПОСЛУГИ ЗА НАПРЯМОМ

При проведенні аудиту внутрішніх контролів підприємства незалежними зовнішніми фахівцями проводиться оцінка:

  • достатності існуючих на підприємстві контролів (чи передбачені підприємством усі можливі ризики неправомірного використання активів підприємства, викривлення фінансових даних, тощо, та чи розроблені контролі, що попереджають ці ризики);
  • дизайну існуючих контролів (чи дійсно існуючі контролі повною мірою попереджають можливі ризики);
  • ефективності розроблених контролів (чи виконуються підприємством розроблені контрольні процедури).
Розробка та впровадження формалізованої системи внутрішніх контролів на підприємстві стають особливо необхідними, коли воно досягає тих розмірів, за яких неформальний контроль за виконанням внутрішніх процедур з боку управлінців та власників стає неможливим. ФІНКОР ПЛЮС пропонує Вам скористатися досвідом наших співробітників для цілей розробки формалізованої ефективної системи внутрішніх контролів та налагодження бізнес-процесів з урахуванням кращих міжнародних практик.

Програмне забезпечення, бізнес-процеси та внутрішні контролі сьогодні мають неоціненний вплив на ефективність діяльності будь-якого підприємства у будь-якому секторі економіки.  Ми маємо  інтенсивний досвід з реалізації проектів за даним напрямом. Звертайтеся до нас та отримайте детальнішу інформацію стосовно нашого досвіду та впроваджених рішеннях.

Ми пропонуємо Вам скористатися досвідом наших співробітників для цілей здійснення діагностики діючих на Вашому підприємстві бізнес-процесів, а також налагодження бізнес-процесів та ефективної системи внутрішніх контролів з урахуванням кращих міжнародних практик.

Зовнішній аудит фінансової звітності за МСФЗ може стати особливо болісним для національних компаній, якщо його початок співпадає із початком підготовки власне самої фінансової звітності за міжнародними стандартами. Якщо компанія виявиться не готовою до проведення аудиту звітності за МСФЗ, то процес аудиту може суттєво затягтися, здорожчати, і на сам кінець не принести очікуваного результату – позитивного аудиторського висновку.

Процедуру audit readiness, перевірку готовності потенційного замовника до проведення першого аудиту, самостійно можуть проводити аудиторські компанії, таким чином визначаючи, чи зможе компанія взагалі пройти аудиторську перевірку, чи є в неї шанси отримати задовільний аудиторський висновок. Але при цьому розмір аудиторської винагороди може суттєво зрости, може бути також порушений принцип незалежності, а у випадку незадовільного результату такої перевірки, аудитори можуть відмовитися від проведення аудиту, що може негативно вплинути на імідж компанії.

Якщо Ви тільки починаєте готувати фінансову звітність за МСФЗ та прийняли рішення щодо проведення аудиту, хочемо запропонувати Вам дану послугу. Співпраця з ФІНКОР ПЛЮС дозволить Вам здійснити перевірку готовності компанії до проведення аудиту – систем внутрішніх контролів, якості фінансових даних; визначити напрямки покращення, необхідні для початку та ефективного проведення процедури аудиту фінансової звітності та досягти поставленої мети.

Зовнішній аудит фінансової звітності за МСФЗ може стати особливо болісним для національних компаній, якщо його початок співпадає із початком підготовки власне самої фінансової звітності за міжнародними стандартами. Якщо компанія виявиться не готовою до проведення аудиту звітності за МСФЗ, то процес аудиту може суттєво затягтися, здорожчати, і на сам кінець не принести очікуваного результату – позитивного аудиторського висновку.

Ми бажаємо запропонувати Вам послугу Супроводу аудиту фінансової звітності, оскільки це допоможе Вам:

  • Професійно та своєчасно надавати відповіді на запити аудиторів, надавати дані у форматі, зручному для їх подальшої обробки для цілей аудиту;
  • Ефективно проводити комунікацію з аудиторами, забезпечуючи своєчасне завершення проекту;
  • Здійснити повноцінну перевірку коригувань, запропонованих аудиторами;
  • тощо.