ЦІЛІ підготовки звітності за МСФЗ Вихід на IPO Залучення іноземних інвесторів Привабливі ставки кредитування Спеціальні умови оплати та
відвантаження від постачальників
Запит

Бажаєте отримувати наш дайджест?

Підпишіться на наш дайджест, щоб отримувати актуальні новини з питань автоматизації процесів обліку та звітності, нових рішень та продуктів, перелік корисних ресурсів і посилань, а також інші актуальні новини за напрямом!
Запит

Фінансова звітність за МСФЗ: ПОСЛУГИ ЗА НАПРЯМОМ

Підготовка фінансової звітності за Міжнародними Стандартами Фінансової Звітності (МСФЗ) – один із основних напрямів діяльності ФІНКОР ПЛЮС.  За даним напрямом фахівцями Компанії були реалізовані численні проекти з різним рівнем складності та специфікою, а саме: проекти із повним відновлення даних обліку, проекти, що вимагали обробки великих масивів даних, проекти з автоматизації процесів з підготовки фінансової звітності за МСФЗ, підготовка звітності за МСФЗ та паралельне навчання співробітників Замовника,  підготовка консолідованої, комбінованої, а також індивідуальної фінансової звітності за МСФЗ, підготовка звітності за МСФЗ для Груп компаній із складною структурою, підготовка фінансової звітності за МСФЗ уперше, тощо.

Підготовка повного пакету фінансової звітності за МСФЗ передбачає, зокрема, виконання наступних завдань:

 • розробка/адаптація облікової політики Компанії (Групи компаній) відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ);
 • уніфікація облікової політики для компаній Групи для цілей підготовки консолідованої фінансової звітності;
 • розробка трансформаційної моделі;
 • розрахунок трансформаційних коригувань та рекласифікацій;
 • визначення специфічних позицій (ризиків) з точки зору бухгалтерського обліку та фінансової звітності за міжнародними стандартами, їх перевірка та коригування (у разі необхідності);
 • розрахунок консолідаційних коригувань;
 • підготовка повного пакету фінансової звітності за МСФЗ з примітками, в тому числі описовими.

Спеціалісти компанії ФІНКОР ПЛЮС мають істотний практичний досвід із реалізації проектів з автоматизації процесів у сфері обліку та підготовки звітності за МСФЗ. Ми пропонуємо ПОСЛУГИ за наступними напрямками:

 • Автоматизація процесу трансформації фінансової звітності за МСФЗ,

 • Автоматизація процесу консолідації для груп компаній,

 • Автоматизація процесу формування звітності за МСФЗ (форми звітності та примітки).

Перевагами залучення команди ФІНКОР ПЛЮС за даним напрямом є:

 • Єдина команда фінансових та IT фахівців, ефективна комунікація між фахівцями з фінансів та розробниками.
 • Інтенсивний досвід наших спеціалістів на всіх етапах роботи – починаючи від збору даних, організації роботи персоналу, закінчуючи тестуванням розроблених звітів та програмних продуктів.
 • Робота з ефективними та надійними програмними продуктами.
Розробка та впровадження формалізованої системи внутрішніх контролів на підприємстві стають особливо необхідними, коли воно досягає тих розмірів, за яких неформальний контроль за виконанням внутрішніх процедур з боку управлінців та власників стає неможливим. ФІНКОР ПЛЮС пропонує Вам скористатися досвідом наших співробітників для цілей розробки формалізованої ефективної системи внутрішніх контролів та налагодження бізнес-процесів з урахуванням кращих міжнародних практик.

У випадку, якщо у Вашої Компанії немає потреби у підготовці повного пакету фінансової звітності, але є певні проблемні питання у сфері обліку та звітності за МСФЗ, Ви можете звернутися до нас із запитом щодо надання окремих елементів послуг за даним напрямом або виконання погоджених процедур. В рамках даної послуги спеціалісти ФІНКОР ПЛЮС допоможуть у вирішенні окремих, визначених Вами завдань, зокрема:

 • розробці трансформаційної моделі,
 • розробці/адаптації облікової політики Компанії (Групи компаній) відповідно до МСБУ та МСФЗ,
 • розробці підходу до визначення справедливої вартості різних категорій активів,
 • відновленні даних обліку,
 • проведенні звірки з контрагентами,
 • тощо.

Ми готові запропонувати Вам наступні переваги від співпраці з нами:

Програмне забезпечення

Дозволяє суттєво прискорити виконання проекту за Вашим замовленням

Ширші технічні можливості

Можливість оперативного виконання проектів з автоматизації, здійснення відновлення даних обліку та обробки великих масивів даних.

Практичний досвід за секторами

Дозволяє оптимізувати перелік робіт за Вашим проектом

Кращі практики

Можливість ознайомитися та застосувати кращі практики саме за Вашим видом діяльності.

Тренінги для персоналу

Дозволяє підвищити професійний рівень спеціалістів Вашої компанії

Додаткові вигоди

За Вашим бажанням виконання проекту може здійснюватися паралельно з навчанням співробітників Вашої компанії.

Повний цикл робіт за напрямом

Можливість отримати якісні послуги та їх подальший супровід

Розумний підхід

Не гайте часу та не платіть за роботу, яка не приносить вигоди Вашій компанії!