Дані мають значення лише тоді, коли відповідним чином згруповані, систематизовані та класифіковані. Величезний масив несистематизованих даних жодним чином не стане в нагоді для прийняття рішення. Будьмо відвертими, несистематизовані дані при прийнятті рішень – це гора непотребу.
Зрозуміло, що необхідність систематизувати дані з’являється не одразу, а з часом – коли обсяг даних стає значним та об’єктивно цього потребує.

Систематизація має здійснюватися за параметрами, що є важливими для подальшого аналізу. Вибір цих параметрів, окрім знань та досвіду, потребує розуміння природи, походження та інших характеристик даних, а також цілей їх використання. З часом деякі параметри можуть потребувати перегляду.

Систематизація даних є необхідною умовою організації будь-якого бізнес-процесу на будь-якому підприємстві.

Систематизація даних в першу чергу вимагає здійснення їх системного збору та фіксації, тобто такого, що здійснюється у відповідності до чітко визначених фіксованих правил. Процеси системного збору та фіксації даних налагодити легше за умови відповідного рівня (не нижче середнього) автоматизації бізнес-процесів на підприємстві. В іншому випадку – вкрай важливо забезпечити достатній рівень кваліфікації кадрів, що займаються збором та введенням даних. Недостатній рівень автоматизації у поєднанні з недостатньою кваліфікацією операторів – шлях в нікуди.

Збір та відновлення первинних даних, налаштування систем та бізнес-процесів зі збору даних, аналітична робота та технічна обробка даних (включаючи розрахунки) здійснюється досвідченими фахівцями ФІНКОР ПЛЮС із використанням як простих технічних рішень, так і спеціалізованого програмного забезпечення.

Звертайтеся до нас!