Керівник напрямку фінансового аналізу та звітності
ТОВ «Фінкор Плюс»:

«Перший досвід проведення тренінгу за методологією «tailor made» був доволі цікавим.

Програма охоплювала:

– практичні аспекти трансформації звітності у звітність за МСФЗ,
– підготовку основних приміток до звітності за МСФЗ, та
– міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, актуальні для даного підприємства.

Програма складалася з двох частин – А та Б, передбачала виконання практичних завдань під час тренінгу, індивідуальних (домашніх) завдань з використанням даних з системи 1С та складання іспиту по завершенню.

Аудиторія умовно була поділена на дві групи, враховуючи це, завдання для самостійної роботи та іспиту були підготовлені для двох рівнів складності.

Звісно, щоб організувати та провести на підприємстві такий тренінг необхідно було докласти зусилля, до того ж не лише зі сторони консультантів, але й зі сторони Клієнта – схвалити програму з врахуванням специфіки діяльності підприємства, організувати можливість присутності на тренінгах усіх слухачів без виключення, можливість виконання ними індивідуальних завдань, тощо. Але як результат – у слухачів з’явилося усвідомлення їх практичної функції з напрямку підготовки звітності за МСФЗ, бачення важливості виконуваної ними роботи та фінального продукту.»

Директор ТОВ «Фінкор Плюс»:

“Щоразу, коли ми працюємо з Клієнтом за напрямком «тренінги», ми створюємо індивідуальний продукт. ФІНКОР ПЛЮС – молода Компанія, але за час нашої роботи, ми жодного разу не працювали з вже повністю готовим матеріалом. Ми орієнтовані на практичні рекомендації. Викладачів теорії, що працюють з готовими посібниками, і гарно читають теоретичний матеріал та допомагають вирішувати задачі з підручників, на ринку достатньо і без нас.

Знання теорії, безумовно, дуже важливе. Без теоретичного фундаменту практикувати складання фінансової звітності за МСФЗ чи налаштування управлінського обліку, дійсно, не варто. Але можна дуже добре вивчити посібник, блискуче скласти іспити, а потім сісти за комп’ютер, відкрити 1С і задатися питанням «І що тепер робити?».

Особливо ця проблема актуальна, коли навчаєшся за міжнародними програмами, де специфіка української звітності не враховується. Чому іноді навіть дуже розумних студентів неохоче беруть на роботу, – бо зрозуміло, що в людини немає практичного досвіду, і що, на жаль, знання, які вона отримувала протягом 5-6 років в університеті, не маючи досвіду, застосувати в реальному житті дуже важко. Поєднання викладу теорії з практичними рекомендаціями – і є основа нашої методології.
Складання програми тренінгу – процес доволі індивідуальний, та багато в чому залежить від потреб та побажань Клієнта. Програма може охоплювати повний курс з МСФЗ чи вивчення лише окремих стандартів, може бути націлена на конкретний бізнес процес (наприклад, налаштування системи обліку витрат на підприємстві)”.

Якщо говорити в загальному, то процедура розроблення повної програми тренінгів «tailor made» передбачає:

  • Вивчення специфіки діяльності підприємства,
  • Розуміння критичних принципів облікової політики та виявлення можливих ризиків з точки зору ведення обліку та складання звітності (саме на них акцентується найбільша увага),
  • Розуміння аудиторії (роль на підприємстві, виконувані функції, база знань, вік),
  • Розуміння мети тренінгу: вироблення практичних навичок (бухгалтерія, фахівці відділів звітності) або комплексне розуміння (керівники).

Сама програма зазвичай включає:

  • Виклад теоретичного матеріалу,
  • Окреслення специфіки його практичного застосування в українській практиці,
  • Завдання для виконання під час тренінгу,
  • Практичні завдання для виконання на робочому місті на індивідуальній основі.

Якщо у Вас виникли запитання чи коментарі, Ви можете адресувати їх, використовуючи форму зворотного зв’язку або за адресою mail@fincorplus.com.

Матеріал підготовлений
командою ТОВ “Фінкор Плюс”