Процес впровадження МСФЗ, як і будь-який інший процес, передбачає виконання трьох кроків:

– визначення фінального вигляду системи МСФЗ звітності на підприємстві (мета),
– визначення теперішнього стану систем обліку на підприємстві (вихідні умови),
– визначення шляхів досягнення мети з урахуванням вихідних умов.

З метою впровадження системи обліку МСФЗ необхідно враховувати той факт, що дана система буде тісно взаємопов’язана з іншими системами обліку підприємства, а саме:

1. Податкового обліку: в частині відображення статей балансу і фінансових результатів, врахування можливого впливу податкової системи та законодавства на діяльність підприємства.

2. Бухгалтерського обліку за місцевими стандартами звітності:

у випадку, якщо первинний облік підприємства ведеться у відповідності до місцевих стандартів обліку, а надалі виконується трансформація звітності за місцевими стандартами у звітність за МСФЗ, взаємозв’язок двох систем є очевидним,

у випадку, якщо облік за місцевими стандартами та за МСФЗ ведеться паралельно, то розуміння взаємозв’язку між двома системами обліку є необхідним з метою оптимізації витрат на ведення обліку та ефективної організації контрольної (перевірочної) функції.

3. Управлінського обліку: система управлінського обліку та обліку за МСФЗ на підприємстві є взаємодоповнюючими.

Будь-яка система обліку включає наступні складові:

– облікова політика: визначення принципів та правил обліку операцій компанії, відображення її активів та зобов’язань, доходів та витрат, елементів капіталу тощо,
– внутрішні контролі: процедури, дизайн, спосіб впровадження та ефективність виконання яких визначає достовірність отриманих облікових даних,
– розподіл ролей та функціональних обов’язків в команді.

Отже, з метою виконання першого кроку впровадження системи МСФЗ на підприємстві необхідно:

– перш за все розробити облікову політику підприємства відповідно до МСФЗ, формалізувати її та впровадити
– по-друге, визначити внутрішні контролі, необхідні для отримання достовірних даних відповідно до затвердженої облікової політики за МСФЗ компанії,
– визначити відповідних осіб та провести розподіл обов’язків.

Продовження теми – у наступних публікаціях.

Якщо у Вас виникли запитання чи коментарі, Ви можете адресувати їх, використовуючи форму зворотного зв’язку або за адресою mail@fincorplus.com.

Дізнатися більше про наші компетенції з підготовки фінансової звітності за МСФЗ та наш підхід ви можете за цим посиланням. Ознайомитися з переліком послуг, які ми надаємо за напрямом МСФЗ, можна тут.

Матеріал підготовлений
командою ФІНКОР ПЛЮС