Чи є відмінності між П(С)БО та МСБО?

Загальновідомим є той факт, що в основу українських Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
(П(С)БО) покладені Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО, або IAS – International Accounting Standards). Враховуючи це, логічним є наступне питання: в чому відмінність між МСБО та П(С)БО?

Відповідаючи на дане запитання, можна навести наступні приклади, які не є вичерпними:
– по-перше, варто зазначити, що є ряд відмінностей, зумовлених особливостями використання українського плану рахунків, що впливає на ведення обліку та відображення деяких активів та зобов’язань підприємства;
– по-друге, практика визначення нарахувань та розрахунку резервів за МСБО є набагато ширшою;
– по-третє, в МСБО наданий більш широкий інструментарій обліку інвестицій та інших фінансових інструментів (дисконтування, визначення справедливої вартості), проведення консолідації, тощо;
– також є різниця у вимогах щодо складання звіту про рух грошових коштів, визнання нематеріальних активів, щодо деталізації аналітики рахунків та інші.
Справедливо буде зазначити, що міжнародні стандарти – це стандарти, які постійно вдосконалюються, до яких написано чимало роз’яснень та за якими стоїть значна практика, тож вони є більш глибокими та пристосованими до практичного застосування. Практикуючи МСБО, набагато складніше допустити помилку у підготовці актуальних звітних даних. Це є головна відмінність!

Окрім МСБО, у процесі підготовки фінансової звітності міжнародна практика спирається також на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), або International financial reporting standards (IFRS). Різниця між IAS та IFRS криється у двох словосполученнях, а саме – бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Тобто, в міжнародній практиці IAS регулюють ведення бухгалтерського обліку на щоденній основі, а IFRS – безпосередньо складання фінансової звітності за результатами діяльності підприємства протягом певного періоду. Якщо говорити про МСФЗ, то варто зазначити, що українського аналогу МСФЗ, як такого, на сьогоднішній день не існує.

Актуальність МСФЗ

Які вигоди отримує підприємство від впровадження МСФЗ? На це питання можна відповісти зустрічним питанням: А які вигоди отримує керівництво та власники компаній від повних та актуальних звітних даних?

МСФЗ – насправді не єдиний шлях отримання актуальної звітної інформації. Добре налагоджена управлінська звітність також надає таку можливість. І хоча управлінська звітність передбачає набагато глибший аналіз діяльності підприємства, в той самий момент вона є більш орієнтованою на індивідуальні цілі власників кожного конкретного підприємства. Варто зазначити, що загалом обидва ці інструменти передбачають впровадження тих самих базових принципів ведення обліку та звітності. В цій рубриці ми говоритимемо про МСФЗ, як про більш універсальний інструмент отримання актуальних звітних даних, про МСФЗ не як необхідність, а МСФЗ як усвідомлену потребу.

Якщо у Вас виникли запитання чи коментарі, Ви можете адресувати їх, використовуючи форму зворотного зв’язку або за адресою mail@fincorplus.com.

Дізнатися більше про наші компетенції з підготовки фінансової звітності за МСФЗ та наш підхід ви можете за цим посиланням. Ознайомитися з переліком послуг, які ми надаємо за напрямом МСФЗ, можна тут.

Матеріал підготовлений
командою ФІНКОР ПЛЮС